שירותים

שירותים בתחום הגנת קניין רוחני

הכנת בקשות לפטנטים, סימני מסחר ומדגמים, כולל בדיקת חדשנות בעזרת חיפושי מידע ממוחשבים.

עריכת פירוט, ניסוח תביעות, הגשה ללשכת הפטנטים והתכתבות עם לשכת הפטנטים במהלך הבחינה.

ניתוח זכויות פטנטיות מבחינת אפשרות הפרתן.


שירותים בתחום תמיכת היזמות

המלצות לגבי מגעים וסיוע תוך כדי מגעים בין הצדדים.

סיוע בהסכמי סודיות, רישוי ואחרים.


שירותים בתחום שליפת המידע

חיפושי מידע פטנטי ממוחשבים, והכנת חוות דעת לגבי חדשנותם של פרויקטים, פיתוחים, רעיונות והמצאות לפני ההשקעה בהם.

חיפושים ממוחשבים של מידע פטנטי לשם הכנה לביטול פטנטים או התנגדויות לבקשות פטנטים.

ד"ר אגרנוב מייצג בארץ מנוע חיפוש דרום קוריאני WIPS GLOBAL אשר נותן גישה למידע  פטנטי של ארה"ב, אירופה, PCT, סין, קוריאה, יפן

חיפושי מידע ממוחשבים של סימני מסחר.

רשימת פטנטים של ארה"ב אשר ערך ד"ר דוד אגרנוב

 • US 5594293
 • US 5624530
 • US 5592839
 • US 5463785
 • US 5520045
 • US 5828460
 • US 5887468
 • US 5945252
 • US 5936878
 • US 6071671
 • US 5880203
 • US 6207346
 • US 6009065
 • US 6009179
 • US 6186200
 • US 6132681
 • US 6270544
 • US 6279791
 • US 6299343
 • US 6200524
 • US 6413480
 • US 6423191
 • US 6368203
 • US 6436356
 • US 6372508
 • US 6339959
 • US 6329059
 • US 6745219
 • US 6595241
 • US 6793194
 • US 6808480
 • US 6899322
 • US 6923756
 • US 6960619
 • US 6994212
 • US 7087061
 • US 7192387
 • US 7192624
 • US 7264595